piątek, 24 marca 2023

„Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w Dublinie!

11 lutego, 2023 by · Leave a Comment 

W trosce o kulturę słowa polskiego za granicą
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych i Towarzystwo Irlandzko-Polskie ogłaszają nabór
wierszy na organizowany wspólnie „Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w
Dublinie. Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie prac wraz z notkami autorskimi na
adres email dziekanatu Filii StANS w Dublinie: dziekanat.dublin@stans.edu.pl. Szczegółowe
informacje poniżej.
„Wieczór poezji emigracyjnej” w Domu Polskim w Dublinie!

– Nabór wierszy –

Towarzystwo Irlandzko-Polskie oraz Staropolska Akademia Nauk Stosowanych z filią
w Dublinie zapraszają autorów do zgłaszania swoich tekstów poetyckich. Nabór
związany jest z planowanym wydaniem dwujęzycznej, polsko-angielskiej, publikacji
prezentującej współczesną poezję polską twórców w Irlandii. Tematyka zgłaszanych
tekstów powinna odnosić się do zagadnień szeroko rozumianej emigracji, jej
blasków, odcieni oraz życia Polaków w Irlandii.
Osoby piszące, które są zainteresowane udziałem w powstającej publikacji, mogą
przesyłać swoje zgłoszenia na adres e-mail: dziekanat.dublin@stans.edu.pl z
dopiskiem „Wieczór poezji emigracyjnej”.
Jeden autor może zgłosić 3-5 wierszy w języku polskim oraz ich tłumaczenia na
język angielski. Przesłane teksty (czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia
1,5 wiersza) należy przesłać do 28 lutego 2023 r.
Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do ich
redagowania i skracania. Redakcja kontaktuje się jedynie z osobami, których teksty
zostaną zakwalifikowane do prezentacji w trakcie wieczoru poezji. Ostateczna wersja
tłumaczeń anglojęzycznych wierszy, będzie konsultowana z irlandzkimi recenzentami
i autorami.
W dniu 12 marca 2023 r. w Domu Polskim w Dublinie planowany jest wieczór poezji
emigracyjnej i prezentacja twórczość wybranych autorów, których poezja będzie
rozpatrywana w dalszych etapach wydawniczych. Wieczór odbędzie się w ramach
Światowego Dnia Poezji UNESCO. Więcej szczegółów o wieczorze poezji już
niebawem na stronach: http://irishpolishsociety.ie/, https://stsw.edu.pl/irlandia/, oraz
pozostałych zaprzyjaźnionych organizacji i portali polonijnych.
Patronat medialny: Miesięcznik Literacki „AKANT”, czasopismo literackie „POEZJA
dzisiaj”, Dubliński Salon Literacki, Tygodnik „Nasz Głos”, Magazyn „MiR”, Studio 37
Dublin, Radio Wnet, Radio NEAR.FM oraz portal Polska-IE.com.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!