sobota, 18 Sierpień 2018

Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodleglości.

Listopad 3, 2010 by · Napisz komentarz 


W niedzielę 14 listopada o godz. 17.00 Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland. Wstęp jest wolny i wszyscy są bardzo mile zaproszeni. Z okazji Święta Niepodleglości Polski Ośrodek Spoleczno-Kulturalny wspólnie z Towarzystwem Irlandzko – Polskim zaprasza na uroczysty koncert – recital pieśni kompozytorów polskich w wykonaniu mlodej polskiej sopranistki Emilii Tomaszczyk. Akompaniować będzie Rosemary Hill.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
654