piątek, 12 kwietnia 2024

„Ukraina – możliwości i widoki na przyszłość” – Prelegentem będzie wybitny irlandzki dziennikarz Seamus Martin

27 lutego, 2014 by · Leave a Comment 

1148839_271949042970976_1123869556_nW związku z aktualnie trwającymi wydarzeniami na Ukrainie, Towarzystwo Irlandzko-Polskie organizuje wieczór dyskusyjny w środę, 5 marca o godz.19:30
„Ukraina – możliwości i widoki na przyszłość”

Specjalnym gościem wieczoru i prelegentem będzie wybitny irlandzki dziennikarz Seamus Martin.

Seamus Martin (ur.1942) rozpoczął pracę dziennikarską w 1959 roku. Początkowo był komentatorem wydarzeń sportowych gazet The Irish Press, The Irish Independent, The Sunday Tribune, Evening Herald. Został następnie dziennikarzem The Irish Times; był wieloletnim głównym redaktorem Działu Zagranicznego Irish Times’a. Będąc korespondentem Irish Times’a w Moskwie, był naocznym świadkiem historycznych wydarzeń – opisywał i komentował upadek komunizmu w Europie środkowo-wschodniej i rozpad Związku Radzieckiego.
Seamus Martin jest autorem kilku książek i wielu nagrodzonych reportaży dokumentalnych .
Jego autobiograficzna książka Good Times and Bad. From the Coombe to the Kremlin stała się w 2008 roku bestsellerem w Irlandii. Jest rodzonym i jedynym bratem arcybiskupa Dublina Diarmuida Martina.
Z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Seamu Martin spędził szereg miesięcy na Ukrainie w okresie wyborów prezydenckich (rok 2010) i parlamentarnych (rok 2012).
Obecnie na emeryturze, pracuje jako free-lance. Opisuje i komentuje w irlandzkich mediach bieżące wydarzenia na Ukrainie.
Zna języki: angielski, irlandzki, francuski, włoski i rosyjski.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!