czwartek, 20 Wrzesień 2018

Tekla Klebetnica w Dublinie

Listopad 12, 2009 by · Napisz komentarz 

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na koncert grupy Tekla Klebetnica.

Polacy Górale zagrają w Irlandii!

Kiedyś na południu Polski “wiejskie plotkary” określano Teklą
Klebetnicą. Tą nazwę przyjęła kapela góralska stworzona w 2006 roku.
Początkowo grupa występowała charytatywnie. Jednak niezwykła
żywiołowość i pozytywna energia muzyków przysporzyła grupie wielu
fanów, zespół sformalizowano i zaczął występować komercyjnie.

Muzyka, zabawy, tańce i stroje z rejonu Tatr!

Niedziela, 15 listopada

18.00

Murray’s Bar at 33-34 O’Connell Street.

Wstęp EURO 5, wolny dla członków IPS

współpraca: Iwa i Krzysiek Wisniewscy oraz Ambasada Polski w Irlandii

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
612