czwartek, 20 Wrzesień 2018

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Grudzień 21, 2016 by · Napisz komentarz 

christmasCzłonkom i Sympatykom Towarzystwa Irlandzko-Polskiego składamy życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Jednocześnie zapraszamy na tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne w sobotę 7 stycznia 2017. Początek godz.17
W programie tradycyjny polski opłatek, muzyka i kolędy, grzane wino i degustacja potraw polskiej i irlandzkiej kuchni świątecznej. Loteria fantowa na fundusz remontowy dolnej kondygnacji Domu Polskiego.
Impreza organizowana jest wspólnie z POSK-iem.
Koszt uczestnictwa:
5 euro członkowie mający opłaconą składkę członkowską za rok 2016/17
8 euro osoby nie będące członkami IPS/POSK
dzieci bezpłatnie
Wszyscy bardzo mile widziani!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
620