sobota, 4 lutego 2023

Seminarium naukowe – Polska emigracja w Irlandii: wczoraj i dziś

20 czerwca, 2011 by · Leave a Comment 

WYŻSZA SZKOŁA ROZWOJU LOKALNEGO w ŻYRARDOWIE

Local Government College in Żyrardów (Poland) Faculty of Economics in Dublin

DCU, Business School, Collins Av., Dublin 9
e-mail: dziekanat@wsrl.pl

Seminarium naukowe pt. „Polska emigracja w Irlandii: wczoraj i dziś”

Termin: 26/06/2011 niedziela, w godz. 12.00 – 16.00

Miejsce: DCU, Business School, Collins Avenue, Dublin 9, sala Q122.
Język wykładowy: polski lub angielski

Koordynacja: Barbara Rakowska WSRL (Polska) i dr Jarosław Płachecki WSRL (Irlandia)

Prowadzący spotkanie: Anna Szewc IPS

12.00- 12.30 Powitanie gości

Barbara Rakowska, Kanclerz WSRL- Prezentacja uczelni

prof. Witold Rakowski, Rektor WSRL; Migracje jako fenomen społeczny i ekonomiczny

12.30 -13.30 Cześć I: Polska diaspora w XX w. Irlandii

Pat Quigley, IPS – Kazimierz Markiewicz i jego czasy

Tomasz Wybranowski – Prof. Jan Łukasiewicz; życie i działalność naukowa

Hanna Dowling, IPS – Emigracja polska w Irlandii po II wojnie światowej

13.30-14.00 Przerwa na kawę – (kantyna na II piętrze)

14.00 -15.00 Częsć II: Emigracja polska w Irlandii po rozszerzeniu UE w 2004 r.

dr Jarosław Płachecki, WSRL – Organizacje polonijne po 2004 r.

Przemysław Kolasiński – Wizerunek emigracji polskiej w mediach polonijnych w Irlandii

Emilia Marchelewska, FP – Powroty do domu; perspektywy, szanse i zagrożenia

15.00-15.20 Dyskusja

15.20-16.00 Część ceremonialna

Wejście na salę władz uczelni i absolwentów w togach

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów; Barbara Rakowska, Kanclerz WSRL

Pożegnania gości i absolwentów; Prof. Witold Rakowski, Rektor WSRL

Materiały nadesłane przez prelegentów i organizacje polonijne posłużą do wydania recenzowanej, dwujęzycznej
publikacji naukowej. Uczestnictwo w seminarium prosimy zgłaszać w terminie do 23 czerwca 2011 r. na adres e-mail
dziekanat@wsrl.pl

Program seminarium:

dr Jarosław Płachecki, WSRL Dublin
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Poland, 96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 1, tel/fax (+48) 46 855 61 62,
www.wsrl.pl, dziekanat@wsrl.pl

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!