poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Polskie OSTATKI  i 204 rocznica urodzin Chopina

24 lutego, 2014 by · Leave a Comment 

Faworki_(plate)Niedziela 2 marca godz. 16:30 – Polskie OSTATKI  i 204 rocznica
urodzin Chopina
 
W ostatnią niedzielę karnawału Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na
imprezę muzyczno-informacyjno-rozrywkową Chopin i jego związki z Irlandią
(czy w ogóle takie związki istnieją?)                                                                                                                          
 
Utwory Chopina grać będzie polska pianistka Tamara Niekludow
 
Podana będzie herbata, kawa i karnawałowy chrust –faworki!
 
Wstęp:  wolny dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
             € 3  dla osób nie będących członkami Towarzystwa

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!