czwartek, 18 Październik 2018

” Polska w oczach Irlandczyków i Irlandia w oczach Polaków.” Wystawa fotograficzna

Maj 9, 2016 by · Napisz komentarz 

Stegna_JasonWystawa przedstawia prace polskich i irlandzkich fotografików. Wystawę można oglądać podczas wszystkich eventów w Domu Polskim odbywających się w maju (od 16-tego) i czerwcu.
Wstęp na wystawę wolny. Wstęp na niektóre z eventów za opłatą.

Zapraszamy serdecznie na oficjalne otwarcie wystawy w czwartek, 19 maja, godz: 19:00 – 20:00

Adres: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
714