czwartek, 18 Październik 2018

Kurs konwersacji języka angielskiego dla zaawansowanych

Styczeń 8, 2016 by · Napisz komentarz 

Master_class_in EnglishZrealizuj jedno ze swoich noworocznych postanowień! Skorzystaj z naszej propozycji i dopracuj swoj mówiony angielski. Zdobądź umiejętności komunikacyjne przydatne podczas poszukiwania, czy zmiany pracy.
10 tygodniowy kurs (60 min tygodniowo) rozpocznie się 26 stycznia (wtorek wieczór) 2016. Miejsce: Dom Polski,20 Fitzwilliam Place, Dublin 2. Opłata: 100 Euro za osobę. Kurs poprowadzi Pani Elisabeth Green z Castleknock Tuition, irlandzki rozmówca, znawca językowy.
Bezpłatnie zarezerwuj swoje miejsce juz teraz wypełniając ten formularz do 20 stycznia 2015: http://goo.gl/forms/Q57mcF0RXO. Opłata dopiero na pierwszej lekcji.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
668