czwartek, 18 Październik 2018

Kurs konwersacji języka angielskiego dla zaawansowanych- pazdziernik 2015

Wrzesień 21, 2015 by · Napisz komentarz 

Master_class_in EnglishPopraw swoją znajomość języka angielskiego poprzez rozmowy z irlandzkim rozmówcą, znawcą językowym. Zdobądź umiejętności komunikacyjne przydatne podczas poszukiwania, czy zmiany pracy.
Bezpłatny wieczór informacyjny we wtorek 29 września 2015 o godz.18:30 w Domu Polskim. Kurs poprowadzi Pani Elisabeth Green z Castleknock Tuition.
10 tygodniowy kurs (60 min tygodniowo) rozpocznie się 6 października 2015 o 18:30. Opłata: 100 Euro za osobę (płatność wyłącznie gotówką podczas dnia informacyjnego lub pierwszego spotkania)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
702