niedziela, 19 maja 2024

Konkurs Ortograficzny (w języku polskim oraz w języku angielskim) – wyniki

11 lutego, 2011 by · Leave a Comment 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie pragnie podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego oraz uczestnikom Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego, które odbyły się 20 lutego w Domu Polskim w Dublinie.
Wśród wielu komentarzy dominowały opinie mówiące, że teksty obu dyktand były wymagające, ale jednocześnie zapewniały dużą satysfakcję po ich napisaniu. Dlatego też mamy nadzieję, że w przyszłym roku zechcesz powtórzyć te doświadczenia i ponownie dołączysz do nas podczas kolejnych konkursów ortograficznych przez nas organizowanych.
Już dziś zapraszamy do przygotowań, ponieważ Ty też możesz zostać zwycięzcą!

Poniżej zostały zamieszczone wyniki obu konkursów:

Konkurs Ortograficzny z Języka Polskiego:

Kategoria: Otwarta / Open
1 miejsce Monika Arczyńska
2 miejsce Zofia Kozłowska
3 miejsce Edyta Jankowska

Kategoria: Polski jako język obcy
1 miejsce Wanda Tetanaszwili (narodowość: litewska)
2 miejsce Klara-Maeve O’Reili (narodowość: niemiecka)
3 miejsce Michael O’Shaughnessy (narodowość: irlandzka)

Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego:

Kategoria: Otwarta / Open
1 miejsce Rafał Gilewski (narodowość: polska)
2 miejsce Edyta Jankowska (narodowość: polska)
3 miejsce Anna Burmeister (narodowość: polska)

Kategoria: Angielski jako język obcy
1 miejsce Rafał Gilewski (narodowość: polska)
2 miejsce Edyta Jankowska (narodowość: polska)
3 miejsce Anna Burmeister (narodowość: polska)

Zdumiewającym faktem było to, że mimo, że wśród uczstników konkursu w języku angielskim były osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym, to zwycięzcami w kategorii Otwartej (Open) okazały się być osoby, dla kórych jest to język obcy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom podjęcia wyzwania jakim były oba te konkursy, a zwycięzcom szczególnie gratulujemy dużej skuteczności w codziennych ‘zmaganiach’ z ortografią, zarówno polską, jak i angielską.

Wszyscy uczestnicy obu dyktand mogą zapoznać się ze swoimi pracami konkursowymi w niedzielę, 27 lutego, pomiędzy godziną 16 a 18 w Domu Polskim. Zapraszamy serdecznie.

Jeśli chcielibyście ponownie przejrzeć oba teksty konkursowe, znajdziecie je pod następującymi linkami:
Tekst w języku polskim: https://rcpt.yousendit.com/1052402617/0f42bf2d989fa80f46bad32fb86686dc
Tekst w języku angielskim: https://rcpt.yousendit.com/1052699539/d822eb2a0c044677c0e7bf6c5842bf3e

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!