niedziela, 19 maja 2024

Ilustrowany wykład pana Gabriela Doherty na temat związku zawodowego „Solidarność” i wydarzeń tamtego okresu widzianych z perspektywy Irlandii

26 stycznia, 2012 by · Leave a Comment 

W związku z wystawą „Fenomen Solidarnośći”, która ma miejsce w EU House przy Dawson Street, Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na specjalne wydarzenie w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Pl.) 2 lutego (czwartek), godz. 19:30.
Będzie to wykład na temat powstania w 1980 roku związku zawodowego „Solidarność” w Polsce i wydarzeń tamtego okresu (lata 1980-1981), widzianych z perspektywy Irlandii. Wykładowcą będzie p.Gabriel Doherty, z Uniwersytetu w Cork UCC (University College Cork, School of History).
Tematem wykładu będą m.innymi takie zagadnienia jak: polityka rządu irlandzkiego wobec Polski tamtego okresu, stosunek irlandzkich związków zawodowych i ugrupowań lewicowych do powstania „Solidarności”, a także reakcja irlandzkiego Kościoła Katolickiego, irlandzkiego wolontariatu i organizacji charytatywnych (np. Czerwony Krzyż) wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce; również reakcja irlandzkiego świata artystycznego, irlandzkich mediów i akcja pomocy Polsce organizowana przez irlandzką Polonię.
Wykład będzie ilustrowany różnorodnym materiałem (jak RTÉ footage, fotografie, wycinki z prasy, debaty parlamentarne, itp).
Wstęp wolny i wszyscy są bardzo mile widziani!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!