sobota, 25 maja 2024

Harry Clarke w Galerii Narodowej Irlandii – Ilustrowany wyklad

22 czerwca, 2011 by · Leave a Comment 

“Harry Clarke w Galerii Narodowej Irlandii ”
Niedziela 3 lipca godzina 15 :45
Miejscem prezentacji bedzie Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.
Odczyt ilustrowany zapewni pracownik Galerii Narodowej w Dublinie. Wyklad poswiecony bedzie wielkiemu ilustratorowi witraży – artyscie Harryemu Clarke.
Dyskusja skupi sie na jego charakterystycznym stylu, ze szczególnym uwzględnieniem niedawno nabytego przez Galerię Narodowa zestawu ilustracji z baśni Hansa Christiana Andersena.
Wstęp bezpłatny. Wszystkich Zapraszamy! Proszę przyjechać przed 3.45.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!