sobota, 18 Sierpień 2018

Brenda Malloy – koncert na harfę.

Czerwiec 16, 2010 by · Napisz komentarz 

Odbędzie się dnia 27 czerwca w niedziele o godzinie 17:00.

Miejscem koncertu bedzie Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.

Koncert na harfę zaprezentuje nam znana z grania na zewnatrz przed Trinity College –
Brenda Malloy.

Wstęp jest wolny i wszyscy melomani są bardzo mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
618