poniedziałek, 17 czerwca 2024

Analiza porównawcza sytuacji społeczno-politycznej w Irlandii po Powstaniu Wielkanocnym i w odradzającej się po pierwszej wojnie światowej Polsce

23 maja, 2016 by · Leave a Comment 

KonarskiWykład prof dr hab Wawrzyńca Konarskiego połączony z dyskusją. Wykład jest wkładem naszego Towarzystwa do obchodów stulecia Powstania Wielkanocnego.

Piątek, 27 maja, godz. 19:30

Miejsce: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

Wstęp: Wolny

Wykład po angielsku

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!