sobota, 18 Sierpień 2018

Koncert – Wykonawcami będą Tamara Niekludow (fortepian), Isabelle Rafter (wiolonczela), Jack Brennan (flet)

Maj 9, 2012 by · Napisz komentarz 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na koncert w niedzielę 13 maja godz. 17:00 w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place).

Wykonawcami będą Tamara Niekludow (fortepian), Isabelle Rafter (wiolonczela),
Jack Brennan (flet)
W programie Trio Bohuslava Martinu (1890-1959) i Sonata op.27 No.2 „Księżycowa”
Ludviga van Beethovena (1770-1827)

Tamara Niekludow jest młodą polską pianistką z Gdańska. Wystąpiła już raz z pięknym recitalem w Domu Polskim w listopadzie 2011 r.

Zapraszamy! Wstęp wolny.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
564