niedziela, 19 maja 2024

II KONFERENCJA OŚWIATOWA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

22 listopada, 2012 by · Leave a Comment 

W dniach 24 – 25 listopada 2012 r. na University College Dublin odbędzie się konferencja dotycząca uczniów wielojęzycznych oraz umiejętności czytania i pisania

Konferencja organizowana jest przez University College Dublin i Ambasadę RP w Dublinie.

Jest to druga roczna konferencja polskich szkół, które tworząc w Irlandii największą sieć szkół prowadzonych przez środowiska migrantów.

Ministerstwo Edukacji i Umiejętności w Irlandii dąży obecnie do poprawy poziomu umiejętności czytania i pisania uczniów szkół podstawowych. Dlatego też wszystkie instytucje oświatowe, które wspierają i rozwijają te umiejętności odgrywają istotną rolę w tym procesie. Wśród nich znajduje się rosnąca liczba szkół w Irlandii prowadzonych przez migrantów, a także irlandzkich szkół powszechnych zapewniających z własnej inicjatywy pozaprogramowe klasy językowe.

Spis powszechny z 2011 r. potwierdził różnorodność języków używanych w Irlandii. Prawie 10 % populacji odpowiedziało, że używa w domu na co dzień innego języka niż angielski lub irlandzki. Na pierwszym miejscu znajduje się język polski, którym posługuje się prawi 120 tyś. osób, więcej niż jęz. irlandzkim.

Zgodnie z danymi spisu powszechnego i szacunkami Ambasady RP w Dublinie na terenie Republiki Irlandii przebywa w chwili obecnej ok. 15.000 polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Dynamiczny rozwój szkolnictwa polskiego w Republice Irlandii od 2004 r., doprowadził do powstania 26 szkół uzupełniających rozsianych po całym kraju.

Według danych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie w 5 Szkolnych Punktach Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Dublinie naukę pobiera 2.600 uczniów, natomiast w 21 szkołach społecznych nauczaniem objętych jest ponad 1.500 dzieci.

Przewiduje się, że w konferencji weźmie udział kilkudziesięciu delegatów. Wśród nich będą przedstawiciele wszystkich polskich szkół w Irlandii, a także dyrektorzy różnych szkół irlandzkich, w których już uczy się wielu języków, np. polskiego, arabskiego, japońskiego, etc.

Ważnym punktem dyskusji będzie propozycja reformy egzaminu Junior Certificate i wprowadzenie do programu języków obcych jak np. polski.

Wśród prelegentów oraz ekspertów uczestniczących w konferencji będą m.in.: prof. Bairbre Redmond (UCD); Prof. Sarah Smyth (Trinity College Dublin); prof. Hans Luschützky (Uniwersytet Wiedeński, Austria), dr Liliania Madelska (Uniwersytet Wiedeński, Austria) i dr Agnieszka Rabiej (Uniwersytet Jagielloński, Polska).

Istotnym uzupełnieniem wystąpień ekspertów będą warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i rodziców przeprowadzone przez dr Lilianę Madelska w ramach szkoleń certyfikowanych przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie. Warsztaty będą poświęcone nauczaniu i przygotowaniu do pisania i czytania w języku polskim w angielskim środowisku językowym.

Otwarcie

Uwagi redakcyjne:

* Uroczystego otwarcia konferencji w dniu 24 listopada br. (sobota) o godz. 10.30 dokona pan Marcin Nawrot, Ambasador RP w Irlandii, i pani prof. Bairbre Redmond reprezentująca władze UCD.

* Społeczność polska jest w Irlandii największą mniejszością narodową, z populacją liczącą 122 585 osób (wg wyników spisu powszechnego z 2011 r.), co jest niemalże 100 % wzrostem w porównaniu do danych ze spisu z 2006 r.

* Według danych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie w 5 Szkolnych Punktach Konsultacyjnych przy Ambasadzie RP w Dublinie naukę pobiera 2.650 uczniów, natomiast w 21 szkołach społecznych nauczaniem objętych jest ponad 1.500 dzieci. Stanowi to nieznaczny wzrost w stosunku do poprzednich lat, jednakże nadal jest to zaledwie ok. 27 % wszystkich dzieci w wieku szkolnym.

* Tylko w kilku przypadkach irlandzkie szkoły powszechne zapewniają swoim uczniom zajęcia w ich pierwszym języku. Odbywa się to w oparciu d indywidualną decyzję dyrekcji szkoły. Przykładem są szkoły muzułmańskie w Dublinie (arabski język wykładowy); Arklow CBS w Hrabstwie Wicklow; Errigal College w Hrabstwie Donegal i Hartstown Community College w Dublinie (język polski).

* Obecnie w przybliżeniu 10 % uczniów szkół podstawowych i 12 % uczniów szkół ponadpodstawowych było urodziło poza Irlandią. W irlandzkich szkołach uczą się dzieci z ponad 160 krajów, używających ponad 200 języków. Dla około 70 – 75 % angielski nie jest pierwszym językiem.

* Istnieje pokaźny zbiór międzynarodowych badań naukowych dowodzących konieczności utrzymywania i rozwijania biegłego posługiwania się pierwszym językiem wśród dzieci mniejszości. Wskazuje się na wynikające z tego korzyści w przyswajaniu drugiego języka.

* Szkoły prowadzone przez migrantów stanowią istotne ogniwo w rozwoju i utrzymaniu pierwszego języka. Pełnią również ważną rolę w procesie integracji lokalnego środowiska.

* Ambasada RP w Dublinie realizuje zadania wynikające z „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.”. Projekty wpierające szkolnictwo polskie za granicą należą do priorytetowych działań placówki w obszarze współpracy z Polonią i Polakami w Irlandii.

* University College Dublin jest jedną z niewielu instytucji akademickich w Irlandii, która aktywnie wspiera projekty edukacyjne dla migrantów. Zaangażowanie w organizację konferencji jest dowodem wiodącej roli UCD w tym zakresie oraz ciągłego inwestowania uczelni w programy edukacyjne.

* W załączeniu: program konferencji

* Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Dzięgiel

tel. 087 926 73 18

wojciech.dziegiel@msz.gov.pl

Niamh Nestor

Tel. 086 396 14 30

Email: niamh.nestor@ucdconnect.ie, niamh.nestor@gmail.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!