czwartek, 20 Wrzesień 2018

PAWEL TOBOLA-PERTKIEWICZ O DE VALERZE W DUBLINIE I W CORK

Listopad 3, 2015 by · Napisz komentarz 

12191456_424614867727017_5441389941708618577_nZapraszamy wszystkich Polaków mieszkających w Irlandii w najbliższy weekend na spotkania w Dublinie i w Cork. Paweł Toboła-Pertkiewicz zaprezentuje tam swoją książkę o Eamonie de Valerze. Podczas spotkań będzie można nabyć książki.Polska Biblioteka w Dublinie “Biblary”, 107 Amiens Street, Dublin 1DE-VALERA-spotkanie-plakat-04a

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
668