piątek, 12 kwietnia 2024

FORUM POLSKIEGO BIZNESU W DUBLINIE

26 listopada, 2012 by · Leave a Comment 

Polacy nie gęsi – duże zainteresowanie Forum Polskiego Biznesu

Forum Polskiego Biznesu, które odbyło się 29 listopada w dublińskim hotelu Wynn’s zgromadziło rekordową liczbę osób – ponad 80 przedsiębiorców i przyszłych właścicieli firm spotkało się, by uzyskać podstawowe informacje na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii.

Spotkanie zorganizowane przez Ambasadę i filię polskiej uczelni w Irlandii – Społecznej Akademii Nauk obfitowało w praktyczne informacje na temat prowadzenia firmy. Wśród uczestników 3-godzinnego seminarium znalazły się osoby nie tylko z Dublina, ale z wszystkich zakątków Irlandii: od Galway po Cork i Droghedę.

Była to doskonała okazja, żeby zdobyć wiedzę m. in. z zakresu handlu w środowisku polsko-irlandzkim przedstawioną przez Radcę Jacka Jędruszaka z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie oraz informacje dotyczące przygotowania się do prowadzenia firmy poprzez sporządzenie biznes planu przekazane przez przedstawiciela polskiej uczelni Artura Banaszkiewicza (Polska Akademia Otwarta). O formach prawnych, z jakich można skorzystać szczegółowo mówił prawnik Krystian Boino, J.C. Hoban & Co., temat rozliczania podatków i prowadzenia księgowości w firmie przedstawiły panie Katarzyna Zajączkowska i Kira Domaszewicz z firmy Noone Casey. Finansami zajęła się także przedstawicielka Bank of Ireland Aneta Sokołowska, a ubezpieczeniami, o których warto pomyśleć – Tony O’Neill.

Dużym uznaniem cieszyło się praktyczne wystąpienie Michała Sikorskiego (Huggity) – właściciela i założyciela nagradzanej od dwóch lat firmy zajmującej się marketingiem w mediach społecznościowych. Spotkanie zakończyło wystąpienie Wojciecha Wrony na temat niezwykle ważnego, szczególnie w Irlandii networkingu (Global Network of Polish Entrepreneurs).

Wydarzenie kierowane było nie tylko do osób, które planują założenie firmy, ale także do przedsiębiorców, którzy mogli skorzystać z pomocy prawnika, księgowego lub Ambasady oraz wymienić się doświadczeniami i praktycznymi informacjami na temat prowadzenia firmy. Była to także świetna okazja do promocji swojej firmy, produktów, usług. Po seminarium długo jeszcze odbywała się dyskusja nt. barier oraz szans, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w Irlandii.

Uczestnicy spotkania wypełnili ankietę (zachęca się do wypełniania także on-line) która ma częściowo zdiagnozować polski biznes w Irlandii. Wyniki znane będą już niebawem i zdaniem organizatora Forum Polskiego Biznesu, Artura Banaszkiewicza pomogą na wyrażenie głosu Polakom prowadzącym działalność gospodarczą lub chcącym taką rozpocząć w konsultacjach społecznych na temat wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez ministra Richarda Brutona – głosy w tej sprawie do 19 grudnia zgłaszać na adres mepu@djei.ie. „Wraz z Wojciechem Wroną przygotowaliśmy ankietę, żeby zebrać informacje, co może ułatwić Polakom działanie w irlandzkim biznesie” – mówi AB. Ze wstępnej analizy ankiet wynika, że osoby prowadzące lub uruchamiające firmy to z reguły 30-36-latkowie najczęsciej chcący uzyskać początkowo dodatkowy dochód. Najczęściej wspominanymi barierami w prowadzeniu firmy w Polsce były biurokracja i koszty zatrudniania. Natomiast w Irlandii niestety wspominano pochodzenie z Polski. W opinii jednego z ankietowanych “w Irlandii istnieje niewidoczny szklany sufit dla przedsiębiorców z polskim pochodzeniem”. Narzekano też na irlandzką etykę pracy, m. in. nie wywiązywanie się z umów na czas oraz na brak dostępu do internetu: w niektórych miejscach w samej stolicy nie ma dostępu do sieci GSM, nie wspominając o mobilnym dostępie do Internetu. Polacy w Irlandii doceniają natomiast łatwość rozpoczęcia działalności i brak biurokracji. Najbardziej życzyliby sobie łatwiejszego dostępu do kapitału na rozwój firmy.
Fotorelacja: http://www.dublin.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,31859,.html

W czwartek 29 listopada 2012 r. w godzinach 18:00 – 20:30 w Dublinie odbędzie się Forum Polskiego Biznesu i
spotkanie na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii.

Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się jak założyć własną firmę w Irlandii, jak ją promować i rozwijać. Radca
handlowy Ambasady powie o możliwościach w handlu polsko-irlandzkim, przedstawiciel polskiej uczelni o rozwijaniu
kompetencji kierowniczych i planowaniu biznesu, księgowa o terminach rozliczania się z podatku i obowiązkach wobec
fiskusa, a prawnik o formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mogli zadać
zaproszonym gościom pytania dotyczące kwestii prawnych, rejestracji firmy, aspektów księgowych i podatkowych,
dostępnych źródeł finansowania, źródeł informacji gospodarczej, edukacji biznesowej i in.
Wydarzenie kierowane jest nie tylko do osób, które planują założenie firmy, ale także do przedsiębiorców, którzy
chcieliby skorzystać z pomocy prawnika, księgowego lub Ambasady oraz wymienić się doświadczeniami i praktycznymi
informacjami na temat prowadzenia firmy. Będzie to także świetna okazja do promocji swojej firmy, produktów, usług
(kontakt: wojtek@polonia.ie).

Spotkanie zakończy dyskusja nt. barier oraz szans, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w Irlandii raz
praktyczna prezentacja polskiego przedsiębiorcy, który z sukcesem prowadzi własną firmę w Irlandii dystrybuując
produkty spożywcze marki Mróz do sieci kilkunastu sklepów na terenie kraju.
Podczas wydarzenia, a także po nim prowadzane będzie badanie polskich firm w Irlandii mające na celu pokazanie
aktywności gospodarczej Polaków. Formularz ankietowy dostępny będzie także on-line.

W JAKIM CELU? Odpowiedź na pytania:
Jak zaplanować biznes i kształcenie?
Jaką formę prawną wybrać?
Jak rozliczać się z podatków?
Jakie kompetencje należy posiadać i jak je rozwijać?
Jak promować firmę?
PLAN:
1. Artur Banaszkiewicz, Polska Akademia Otwarta – planowanie biznesu i własnego rozwoju
2. Krystian Boino, J.C. Hoban & Co. – prawnik – rodzaje działalności gospodarczej
3. Katarzyna Zajączkowska, Noone Casey – obowiązki księgowe i rozliczanie podatków
4. Bank of Ireland – dostęp do środków finansowych dla firm
przerwa
5. Radca Jacek Jedruszak – możliwości w handlu polsko-irlandzkim i wsparcie Ambasady
6. Ubezpieczenia Tony O’Neill
7. Tomasz Chmielewski – Sukces marki Mróz w Irlandii
8. Dyskusja nt. polskiego biznesu w Irlandii
9. Networking poprowadzi Wojciech Wrona – Global Network of Polish Entrepreneurs
Termin i adres:
29 listopada 2012 r. (czwartek), 18:00 – 20:30, Wynn’s Hotel Dublin, 35-39, Lwr. Abbey St., Dublin 1

Kontakt: Artur Banaszkiewicz, T: +353 1 269 1370, E: info.dublin@trade.gov.pl

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!