czwartek, 18 Październik 2018

Historia zza żelaznej kurtyny

Historia zza żelaznej kurtyny

Grudzień 6, 2009 by · Napisz komentarz 

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku we współpracy z Towarzystwem Irlandzko-Polskim i Ambasadą RP w Dublinie zaprasza na wystawę HISTORIA ZZA ŻELAZNEJ KURTYNY EU House , 18 Dawson street WYSTAWA CZYNNA BĘDZIE DO 18 GRUDNIA (godz. 9 – 17). WSTĘP WOLNY. Wystawa prezentuje w skrócie najnowszą historię Polski. Poczynając od 1945 r. gdy trzej przywódcy antyhitlerowskiej […]

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
550